OBESIcare

PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE
behandeling van eetstoornissen en verstoord eetgedrag door psychische problematiek
waardoor overgewicht/obesitas is ontstaan

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

Om zo onafhankelijk mogelijk te blijven van de invloed van zorgverzekeraars op ons werk en in uw belang, heeft OBESIcare ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Als niet-gecontracteerde zorgaanbieder houden wij ons echter wel aan alle regels zoals opgesteld door de overheid. De geboden zorg kunt u hierdoor wel declareren bij uw zorgverzekeraar.

Na afronding van de behandeling krijgt u een factuur toegestuurd die u betaalt aan de praktijk. Vervolgens kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Onderling kan ook een zogenoemde acte van cesse afgesproken worden. Hiermee factureert OBESIcare de rekening rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis vergoeden de meeste zorgverzekeraar 100% van de geboden zorg met een maximumtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa). Bij een natura- en combipolis is de verzekeraar wettelijk gebonden aan het vergoeden van 75-80% van de geboden zorg, met een maximumtarief zoals vastgesteld door de NZa. Bij een budgetpolis is het onduidelijk wat de verzekeraar doet met niet-gecontracteerde zorg.

Meer informatie over de NZa vindt u op www.nza.nl. OBESIcare brengt nooit meer in rekening dan de maximale NZa tarieven. Over het gedeelte wat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, worden met u individuele afspraken gemaakt.

Let op: Houdt er rekening mee dat uw eigen risico eerst wordt aangesproken bij declaraties aan de zorgverzekeraar, tenzij in uw contact met hen anders is afgesproken.

Neem gerust contact op bij onduidelijkheden of vragen.

Als u meer wilt weten over de vergoeding die uw polis u biedt, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

© 2017 OBESIcare algemene voorwaarden kwaliteitstatuut privacystatement